HU
Magyar
HU
Magyar
GB
English
Weboldal címe
Weboldal alcíme
Példa cím
Példa alcím

Cochleáris Implantátum biztosítás

 

Vagyonbiztosítási fedezet
Hallásjavító implantátumok külső beszédprocesszorának biztosítására
Díjajánlat
Alulírott, kérem a csatlakozásomat az UNIQA Biztosító Zrt. és a GrECo Hungary Biztosítási Alkusz Kft. között létrejött
vagyonbiztosítási keretszerződéshez.
Tudomásul veszem, hogy a biztosítási feltételek a következők szerint alakulnak (biztosítási díj/év/fő/készülék
szám) (Kérjük a választott változatot jelöljék x-szel):
Díjfizetési
gyakoriság Egyesületi tag (MACIE) Tagság nélkül
1 készülék (Ft) 2 készülék (Ft) 1 készülék (Ft) 2 készülék (Ft)
Éves 68 000 122 400 88 400 159 120
Féléves 70 040 126 072 91 052 163 894
Díjfizetés
módja
Csekken Banki átutalással
Eszközazonosító*:
…………………………………………………………………….
Bruttó érték (Ft):
…………………………………………………….
*Eszközazonosító: a biztosítási fedezet mindig a hordott készülékre vonatkozik, ezért annak az azonosítóját kérjük
megadni. Ha a hordott készülék lecserélésre került, akkor az új készülék eszközazonosítóját kérjük haladéktalanul
bejelenteni.
Az Egyesületi tag, kedvezményes díjat a Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesületi (MACIE) tagjai vehetik igénybe,
mindaddig míg a szerződő/biztosított MACIE tagsága igazolható.
Fedezet:
Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása, beleértve a kezelői hibát is.
Területi hatály: egész világ
Önrészesedés:
rongálás, kezelői hiba, gondatlanság (belértve az elhagyást is) esetén 10%, de minimum 50.000 Ft
egyéb esetekben 5%, de minimum 50.000 Ft
Biztosítási díj: éves, fix díj, a választott díjfizetési gyakoriságnak megfelelően
Az ajánlat alapján létrejövő biztosítási szerződés határozatlan idejű.
A biztosítási szerződés kockázatviselésének a kezdete az ajánlat biztosóhoz beérkezését követő nap 00.00 órája,
amennyiben az a GrECo Hungary Biztosítási Alkusz Kft. részére megküldésre és általa visszaigazolásra kerül.
Feltételek:
Szabályzat, Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása (H 4997/2016. 05./120)
Ügyféltájékoztató, Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása (H 4997/2016. 05./120)
A biztosítási szerződéseknél a Biztosító a biztosítási időszak első 5 évében eltekint az avultatástól, azaz
az új értéken létrejött szerződéseknél a határozatlan tartam alatt a káridőponti új értéken, de maximum a
biztosítási összeg erejéig téríti meg a kárt.
A biztosítási szerződés 6. évétől a határozatlan tartam alatt a biztosító káridőponti műszaki avult értéken térít.
Szerződő/Biztosított adatai (Kérjük olvashatóan megadni): Név(szerződő szülő és a felhasználó neve és születési ideje külön), Születési hely és idő, Telefonszám, email cím, 

Kérjük az aláírt nyilatkozatot lehetőség szerint e-mailben visszajuttatni a GrECo Hungary Kft. részére

(n.szerdalacz@greco.services vagy z.mezos@greco.services).

GrECo Hungary Biztosítási Alkusz Kft.
1113 Budapest, Nagyszőlős u. 11-15

Szerdalácz Nikolett Mezős Zoltán
T: +36 20 967 4057 T: +36 20 204 2133
email: n.szerdalacz@greco.services email: z.mezos@greco.servicesA biztosítás megkötésekor igazolni kell az érvényes MACIE tagságot, mert a kedvezmény csak így vehető igénybe!